Dobór wideł

Jak prawidłowo dobrać widły do wózków widłowych:

  • Należy sprawdzić udźwig wózka. Jeżeli wynosi on przykładowo 2 tony, oznacza to, że potrzebujemy widły o udźwigu minimalnym na sztukę 1000 kg. Przykładowe oznaczenia udźwigu widły 1000×500. Udźwig wideł podawany jest zawsze przy środku ciężkości np: 500mm, 600mm
  • Należy ustalić długość wideł.
  • Kolejny krok to określenie klasy karetki wideł, Najczęściej występuje klasa IIA, IIIA, IIIB, IVA. Klasę karetki można określić sprawdzając wysokość H1 ( zgodnie z tabelka powyżej ).
  • Wymiary płaskownika wideł (wielkość ta jest zmienna w zależności od jakości użytego materiału do produkcji wideł ).  Im lepszy materiał użyty do produkcji, tym większy udźwig będzie można uzyskać przy danej wielkości płaskownika.

Zgodnie z norma dopuszcza się maksymalne zużycie wideł na poziomie 10% nie więcej niż 5 mm.

Na widły do wózków widłowych mogą być stosowane przedłużki, które są często tańszym rozwiązaniem niż długie widły.

W Polsce wózki widłowe są pod Dozorem Technicznym UDT. Dlatego tez widły powinny być wyprodukowane wg odpowiednich norm.

Na wszystkich widłach do widlaków powinny być wybite ich oznaczenie zgodne z wystawionym przez sprzedawcę dokumentem.

Widły nie muszą posiadać osobnego Świadectwa Zgodności CE. Według norm Unii Europejskiej i Urzędu Dozoru Technicznego, CE całego wózka widłowego, obejmuje również widły.